הוראות הרכבה: כסא אדירונדק לגינה

כלי עבודה דרושים

הדמיה של מברגה חשמלית
מברגה
מטר מדידה
הדמיה של עפרון
עיפרון
1.1

חברו קורת 3/7 אורך 45 ס”מ לקורת 3/7 עם זווית כמו בתמונה. שימו לב לזווית בקורה הארוכה.

השתמשו ב2 ברגי 5/60 לחיבור

היעזרו בצד 1 של השבלונה לטובת החיבור

1.2

הוסיפו קורת 3/7 עם זוויות כמו בתמונה. השתמשו ב2 בקרי 5/60. היעזרו בשבלונה למיקום הקורה.

1.3

חזרו פעם נוספת על השלבים האחרונים.

 

שימו לב! הקורות האלכסוניות צמודות לדופן הפנימית של הכסא. התייחסו לכך בהרכבת הסט השני.

שימו לב, הקורות האלכסוניות צמודות לדופן הפנימית
1.4

חברו קורת 3/7 באורך 50 ס”מ כמו בתמונה. השתמשו ב4 ברגי 5/60.

שימו לב שהקורה בולטת מעט, במו בתמונה

1.5

חברו 2 קורות 3/3 אורך 45 ס”מ, כמו בתמונה. השתמשו ב 3 ברגי 4/50 לכל קורה

1.6

חברו את קורות המושב, אלה 3 קורות 2/15 ארוכות יותר. השתמשו ב4 ברגי 4/50 לכל קורה. התחילו מהקורה הקרובה ביותר ברכיים.

מומלץ להתרחק מקצה הקורת 3/3, או לבצע שם קידוח מכין. למניעת סדקים בעץ

1.7

חברו קורת 3/3 באורך 63 ס”מ כמו בתמונה. הרחיקו את הבורג מקצה הקורה. השתמשו ב4 ברגי 4/70

1.8

הוסיפו את קורות משענת הגב. השתמשו בברגי 4/50 כמו בתמונה.

השתמשו בצד 2 של השבלונה למיקום הקורה, או לחלופין מדדו את המרחק X בעזרת מטר: 31 סמ לדופן הקרובה של הקורה.

1.9

חזקו את קורות משענת הגב בעזרת 2 ברגי 4/50 כמו בתמונה

1.10

חברו את קורות המשענת. התחילו מהקורה העליונה, והתקדמו מטה תוך שמירה על מרווחים של כ0.5 ס”מ בין הקורות. ניתן להשתמש בעפרון או בורג ליצירת מרווח אחיד.

 

השתמשו ב4 ברגי 4/50 לכל לוח

1.11

הכסא מוכן, תתחדשו!