מוצרי עץ חזקים לפי מידה, במחיר מנצח

חומרי גלם

0.25
0.28
0.37
25.5 ₪ למטר

0.55
0.4
0.31
11.65 ₪ למטר

19.6 ₪ למטר

0.37
0.22
16.45 ₪ למטר

0.65
8.5 ₪ למטר

13.8 ₪ למטר

37.1 ₪ למטר

16.8 ₪ למטר

37 ₪ למטר

37.1 ₪ למטר

0.75
8.5
3.7
25.1 ₪ למטר

2.65
41
16
14.8
0.43
41
3.7
41
13.8
31 ₪ למטר

48 ₪ למטר

0.42
41
41
800
800
650
400
600
800