הוראות הרכבה: מיטה קלאסית

כלי עבודה דרושים

1.1

צפו בסרטון ההרכבה, והיעזרו בטבלה למיקום הסרגלים

1.2

המידות בטבלה הן בסנטימטרים