הוראות הרכבה: ספסל עץ מדגם אלירן

כלי עבודה דרושים

הדמיה של מברגה חשמלית
מברגה
מטר מדידה
1.1

להרכבת הספסל ניתן להיעזר במקרא הבא. הדברים גם יתבהרו תוך כדי ההרכבה, שלב-שלב לפי ההוראות שבהמשך

1.2
2.1

מצאו בערכה 3 קורות 5/10 עם זווית בקצה אחד, כמו בתמונה (קורות D).

 

חברו את הקורות הללו ל2 קורות 3/10 ארוכות (קורות F). השתמשו ב2 ברגי 5/70 לכל נקודת חיבור.

2.2

חברו קורת 2/10 קצרה (קורה J) ללא זוויות לקורת 5/10 קצרה (קורה B) ללא זוויות. השתמשו ב2 ברגי 4/40

2.3

חזרו על השלב האחרון פעם נוספת, ליצירת 2 סטים

2.4

חברו את הרגליים למסגרת העץ שיצרתם בשלב הראשון. השתמשו ב2 ברגי 5/70 מהחלק הפנימי לכל קורה.

 

שימו לב שהזווית במסגרת המושב פונה לכוון החלק הארוך של הרגל, כמו בתמונה

שימו לב לכוון הזווית של המושב
2.5

חברו קורת 2/10 (קורה I) עם זוויות לקורת 5/10 עם זוויות (קורה A). השתמשו ב2 ברגי 4/40

2.6

חזרו על השלב האחרון פעם נוספת, ליצירת 2 סטים

2.7

חברו את הרגליים האחוריות (אלה 2 הסטים שיצרתם) לשלד המושב, כמו בתמונה. השתמשו ב2 ברגי 5/70 לכל רגל

 

שימו לב למיקום הרגל ביחס לקורת ה3/10: היא לא מסתירה אותה כלל

2.8

חברו 3 קורות 5/5 (קורה E) כמו בתמונה. השתמשו ב2 ברגי 5/80 לכל חיבור. מומלץ לבצע קידוח מכין בקורות ה5/5, למניעת ביקוע של העץ

2.9

חברו קורת 2/10 (קורה H) כמו בתמונה. השתמשו ב2 ברגי 4/40 לכל נקודת חיבור. הרחיקו את הבורג מקצה הקורה ככל הניתן, למניעת ביקוע של הקורה

 

קיימים בערכה 2 סוגים של קורות 2/10: השתמשו באלה הקצרות יותר (קורה H)

2.10

השכיבו את הספסל, והוסיפו את יתר קורות המשענת באותו האופן

 

לחיבור עמיד ואסתטי יותר, מומלץ לשמור על מרווח של כחצי ס”מ בין כל הקורות: השתמשו בזוג ברגים כספייסר, לשמירה על מרווח אחיד

2.11

הוסיפו קורת 2/10 ארוכה (קורה G) כמו בתמונה. השתמשו ב2 ברגי 4/40 לכל חיבור

2.12

באותו האופן הוסיפו את יתר קורות המושב. שוב, מומלץ לשמור על מרווח של כחצי ס”מ בין הקורות. השתמשו בזוג ברגים כספייסר

2.13

הוסיפו את קורות משען היד. אלה קורות 5/10 עם זווית חלקית בקצה אחד (קורה C).

השתמשו ב4 ברגי 5/80 לכל קורה

2.14

חזקו את קורות משען היד לקורות משענת הגב בעזרת בורג 5/80 נוסף, כמו בתמונה

2.15

הספסל מוכן. תתחדשו!