הוראות הרכבה: כוננית מדפים מעץ דגם שחר

כלי עבודה דרושים

הדמיה של מברגה חשמלית
מברגה
מטר מדידה
1.1

השימוש בברגים שבערכה:

ברגי 5/80: ליצירת המדפים (תחילת הסרטון)

ברגי 5/60: לחיבור המדפים לרגליים (דקה 2:00 בסרטון)

ברגי 4/50: חיבור זוויות החיזוק (דקה 3:30 בסרטון) וכן לחיבור הגובלים, אם לקחתם

1.2

במידה ורכשתם תוספת גובלים, הוסיפו אותם כמו בתמונה. הם עשויים קורות 2/15. השתמשו ב4 ברגי 4/50 לכל גובל

1.3

במידה ורכשתם תוספת זוויות חיבור לקיר, השתמשו בברגי 4/35 כדי לחבר את זוויות המתכת לעץ.

 

לאחר מכן סמנו על הקיר את מקומות הקידוח, והשתמשו במקדח 8 מ”מ המצורף ליצירת קדחים לדיבלים. לאחר מכן השתמשו בברגי 5/50 לחיבור זוויות המתכת לדיבלים.