מוצרי עץ חזקים לפי מידה, במחיר מנצח

ברגים וחלקי מתכת

0.25
0.28
0.37
0.55
0.4
0.31
0.37
0.22
0.65
0.75
3.7
0.43
0.42